Druhý rokINTERMÉDIA 3.


škola Konceptuálního zkoumání Tomáše Vaňka, o. as. Jiří Skála


Studijní plán na školní rok 2011-2012 / semestr jaro léto

Náš ateliér je prostředím konceptuálního zkoumání kde se učíme, jak věci a jevy pojmenovat, jak jim dávat či brát tvar. Řešíme věci společně, ovlivňujeme se tak navzájem. Prověřujeme a posilujeme tím vlastní individuální přístupy. Pojem koncept vnímáme analogicky k pojmu vůle.

V rámci ateliérové komunikace je naplánováno 12 středečních setkání se studenty. Každou středu od 10hod.

V rámci tématických cest za uměním plánujeme zájezd na výstavu Carstena Nicolaie do Domu umění v Českých Budějovicích.

V rámci výuky metodologie pracovních přístupů , připravujeme sérii ateliérových přednášek a prezentací vztahujících se:


1. k doktorandským tématům Magdy Kwiatkovské, Děti Absurdlandu – Zkušenost a umění, Magdy Stanové, Algoritmy v umění a Michala Cába, Nástroj pro vytváření nástrojů – Pure Data
2. k pojmu „funkčnosti“ ideových obsahů v jednotlivých pracích studentů – Pavel Turek-
Angelmatika, Tomáš Vaněk – „funkčnost a realizace uměleckého nápadu“
3. ke zkušenosti transformace společenského paradigmatu umělců ze zemí blízkého východu
Vít Havránek
4. k tématu Otevřené formy přednášku a diskusi Otevřené dílo Umberta Eca – Miroslav
Petříček.

Ateliérová výzva na školní rok 2011-12.
Přijetí / nepřijetí kontextuální funkce / ne-funkce vlastních nápadů...

Individuální pracovní plány studentů.
V rámci zdokonalování se v psaném projevu a formulování vlastních myšlenek, odevzdávají studenti stručný popis, definici a reflexi semestrálního individuálního plánu.