Pedagogové

Mgr. Tomáš Vaněk, vedoucí pedagog /http://www.particip.tv/
Mgr, Jiří Skála, odborný asistent /http://thirdfamilyofobjects.blogspot.cz/