Společný pracovní den

kresba v rohu...


jenom tečky...
body a rozpažení...

náklon...


čekání...

práce...