Třetí rok


INTERMÉDIA 3.

škola konceptuálního zkoumání Tomáše Vaňka, od. as. Jiří Skála

Studijní plán na školní rok 2012-2013, semestr podzim zima


V rámci ateliérových konzultací, diskuzí a akcí je naplánováno 17 společných setkání. Většinou každý čtvrtek od 10hod.

Témata a program jednotlivých setkání je navázán na harmonogram školního roku AVU a je sestaven z následujících aktivit:

  • společná diskuze nad osobními studijními plány, jejich formulace a definice k termínu odevzdání (říjen)
  • první ročníky po dohodě s od. as. Vejdovským začnou pracovat v malířské a sochařské přípravce až v letním semestru, zimní semestr využijí k práci v ateliéru a tématicky se budou zabývat přístupovou chodbou do školního ateliéru
  • diplomanti definují tématický okruh zadání své diplomové práce a stanoví si pracovní název,vyberou si i profesní konzultanty k tématu (říjen), koncem listopadu představí a konzultují rozpracovanost zvoleného tématu, koncem ledna nahlásí oponenty a upřesní název a téma.
  • doktorandi aktualizují své doktorské plány (říjen) a připraví tři přednášky v souvislosti se svými tématy pro studenty ateliéru i celé školy (listopad, prosinec), pravidelně se podílejí na chodu a organizaci ateliéru v hlavní míře však naplňují svůj stanovený studijní plán
  • vybraní studenti si připraví krátký příspěvek na Sympozium Školy umění 8.11.2012
  • ateliér absolvuje tři poslechové situace – na vybraných místech se všichni budeme na čas nastavit sluch jako první smysl před zrak, jedním z vybraných míst bude i Anechoická komora na ČVUT (listopad, prosinec)
  • pravidelné společné čtení vybraných titulů – Hiršalovy Písňe mládí, Platonova Symposion, Ouředníkovu Europeanu, Poeho Filozofii básnické stavby, Barthesovu Světlou komoru a dalších
  • v rámci pracovních ateliérových cest za uměním a zkušenostmi plánujeme čtrnáctidenní pobyt vedoucího pedagoga a všech tří doktorandů na sympoziu a workshopu na univerzitě à l'École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy ve Francii. Projekt se jmenuje „Pas Par Lá – Takhle ne“ a proběhne 10.11-24.11.2012.

Ateliérová výzva na školní rok 2011-12.
meditace nad „poetikou zbytečného díla“


Individuální pracovní plány studentů.

V rámci jasného formulování vlastních myšlenek, odevzdávají studenti stručný popis, definici a reflexi semestrálního individuálního plánu. Každý osobní studijní plán je doplněn doporučením pedagoga a případnými komentáři spolužáků.