Zimní klauzury 2012, Kritická masáž, Boris Ondreička

Boris Ondreička naslouchá..


Boris Ondreička promlouvá k viděným a slyšeným věcem...

Někdo prezentuje... Jana Vodolanová?

Marek Hlaváč představil audio záznam vzájemného tichého poslouchání.

Vojtěch Frohlich vysvětluje akci na rotujícím bigboardu.

Studenti se na to dívají z vrchu...

Michaela Burcaková popisuje absurditu komunikace se svým otcem přes různé úřady... "Kafkárna"

Marek Přikryl mluví o Velké rybě...

Eliška Vrbová a její snové schémata deníkově zaznamenávané...

Lenost uložená do polštáře Rozálie Hanákové... oko mrká.