Hostující profesorka v Šalounově ateliéru, výzva k předkládání žádostí o studium.

Ruth Noack bude hostující profesorkou v Šalounově ateliéru v podzimním semestru akademického roku 2013/14.


Roger Buergel & Ruth Noack on Documenta 12's Shared Context

http://vimeo.com/68209747

Roger Buergel and Ruth Noack, best known as the curators of Documenta 12, reflect on the idea that art can be a tool for rendering visible the excluded, repressed or unthinkable, but is often baffling in the process. Buergel and Noack will use their exhibition Things We Dont Understand, which they curated for the Generali Foundation in Vienna in 2000, as a reference for their conversation.
http://www.youtube.com/watch?v=ReOKB6wzl9I


Pro studenty AVU a spřízněných škol:
Zájemci o studium v ateliérů jsou žádáni o sepsání eseje v angličtině o délce max. 1 normostrany a odpovědět na tyto dvě otázky:
1. Proč chci být umělcem/umělkyní?
2. Co se chci po dobu stáže od Ruth Noack naučit?
 
K tomu je třeba přiložit obrázek a popis jednoho svého díla /projektu, udání svého jména, ročníku a oboru/ateliéru, který studuje.
Tuto dokumentaci je potřeba zaslat prof. Noack na uvedenou mailovou adresu do 27. 9. (ruth.noack@silverserver.at) a v kopii zahraniční prorektorce Doc. Daučíkové (annadaucikova@gmail.com).
 
Ruth Noack oznámí jména vybraných studentů po své přednášce dne 2. 10. 2013 v 18.00 v aule AVU.


více na:
http://www.avu.cz/event/2013-08-29/nov%C3%BD-hostuj%C3%ADc%C3%AD-pedagog-v-%C5%A1alounov%C4%9B-ateli%C3%A9ru-ruth-noack-v%C3%BDzva-k-p%C5%99edkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD-