ROZVRH PŘEDMĚTŮ KTDU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2013/2014

Pondělí
11:00- 12:30
Teorie médií a umění, Tomáš Dvořák
Č.41
Zp/Zp
NM,INTM 3.r.
13:30-15:00
Proseminář, Jan Kříž
Č.6
Zp/--
1.r.
AJ
Č.41


15:15-16:45
Vybrané kapitoly poválečného umění, Jan Kříž
Č.6
Zp/ZK
volitelný
AJ
Č.41


Úvod do geometrie a perspektivy,
Ladislav Končinský
MG
Zp/--
1.r.
18:00.19:00
Seminář doktorandů AVU, F. Zachoval ,
více na http://dl.avu.cz
Aula
Zp
5.r.

úterý
10:00-12:00
Architektura 20.stol., Rostislav Švácha
Č.6
Zp/ZK
ARCH
13:30-15:00
Seminář umění po roce 1945, Pavlína Morganová
Č.6
Zp/Zp
volitelný
15:15-16:45
Seminář z filozofie umění , Petr Rezek
Č.41
Zp/Zp
volitelný
15:30-17:00
Dějiny umění od konce 18.stol. do 2.svět.války,
Otto M.Urban
Č.6

2.r.
17:15-18:45
Filozofie umění, Petr Rezek
Č.6
Zp/ZK
3.r.
19:00-20:30
Seminář z filozofie umění, Petr Rezek
Č.6
Zp/--
4.r.

středa
09:00
Pravidelné zasedání AS AVU vždy 1.středa v měsíci
Č.6


13:30-15:00
Světové umění po roce 1945, Tomáš Pospiszyl
Č.6
Zp/Zp
3.r.
15:15-16:45
Estetika, Tomáš Hříbek
Č.6
Zp/ZK
5.r.
17:00-18:30
Seminář současného umění, Tomáš Pospiszyl
Č.6
Zp/Zp
volitelný

čtvrtek
13:30-15:00
České umění 20.stol., Pavlína Morganová
Č.6
Zp/ZK
4.r.
15:15-16:45
Dějiny umění od pravěku po středověk, Juraj Žáry
Č.6
Zp/ZK
1.r.
17:00-18:30
Seminář moderního umění, Otto M. Urban
Č.6
Zp/Zp
volitelný
Přednáškový cyklus KTDU, pravidelně 2.čtvrtek v měsíci, garant PhDr.Tomáš Hříbek
č.6
Zp/Zp
volitelný
Topologie tvorby kulturní krajiny , Jan Trejbal
Aula
Zp/Zp
volitelný
Vybrané kapitoly ze středověkého umění I.II., Jitka Vlčková
MG
Zp/ZK
RESTS+RESTM
3.+ 4.r.

pátek
11:45-13:14
Dějiny umění od renesance po klasicismus,
Juraj Žáry
Č.6
Zp/ZK
2.r.
13:30-15:00
Základy křesťanské ikonografie a hagiografie,
Jan Royt
Č.6
Zp/ZK
RETS+RESTM 2.r.
Anatomie, Vladimír Bok
Č.41
Zp/ZK
1.r.

Diplomový seminář, KTDU: formou konzultace po domluvě s pedagogem z řad KTDU a VVP

Státní zkouška z dějin umění: 19.11.-Náhradní termín pro VI.ročník
15.4.-16.4. Řádný termín pro V.ročník
Seminář doktorandů: V zimním semestru 2013-2014 proběhnou tři workshopy se zahraničními kurátory. Organizace: František Zachoval. Více informací na http://dl.avu.czROZVRH PŘEDMĚTŮ ARCHITEKTONICKÉ ŠKOLY

Úterý, č.6, zp zk
10:00
Dějiny a teorie architektury, prof.Rostislav Švácha
č.6
zp / zk
17:00
Filozofie umění, doc.Petr Rezek
č.6
zp / zk
Středa
15:15
Vybrané kapitoly z dějin architektury a památkové péče, doc.J.T.Kotalík
č.6 ?
zp / zp
Čtvrtek
13:30
Morfologie měst a architektury, PhDr.Richard Biegel
ŠA
zp / zk
Pátek
14:00
Počíteče, ak.arch.M.Kurčík
ŠA
zp / zp

Krajina - kultura místa, RNDr.V.Cílek, LS, zk
Architektura, technika a rozumění stavbám, Ing.J.Žemlička, LS, zp


ROZVRH PŘEDMĚTŮ RESTAURÁTORSKÝCH ŠKOL

Pondělí
13:30-15:00
Blok přednášek - Vratislav Nejedlý, Dr.Hoftichová
MG
Zp/Zp
RESTS 3.r.
15-18:00
Základy heraldiky I.,Stanislav Hošťálek
MG-At.
Zp/Zp
RESTS 2.+.3.r.

úterý
12:00-14:00
Chemie I., II. , Lenka Zamrazilová, Ing. Jiřina Přikrylová
MG

RESTS+RESTM
2.+3.r.

středa
15:00-18:00
Základy heraldiky II. , PhDr.Hošťálek , jen v ZS
MG
Zp/ZK
RESTS 2..3.r.
17:00-18:30
Základy muzeologie, Horymír Kubíček
MG
Zp/ZK
RESTS 1.r.

čtvrtek
17:00-18:30
Vybrané kapitoly ze středověkého umění I.II., Jitka Vlčková
MG
Zp/ZK
RESTS+RESTM
3.+ 4.r.

pátek
13:30-15:00
Základy křesťanské ikonografie a hagiografie,
Jan Royt
Č.6
Zp/ZK
RETS+RESTM 2.r.

Obecné právo, JUDr.Štilec – hodina a den po domluvě se studenty RESTS, 2.r.
Úvod do geologie a petrografie, doc. R.Přikryl – nepravidelná výuka formou bloku, 3.r. RESTS
Zákon o památkové péči, PhDr.Vratislav Nejedlý, LS, 3.r., RESTS
Obrysy dějin metodických východisek restaurování, PhDr.Vratislav Nejedlý, ZS, 3.r., RESTS
Úvod do geologie a petrografie, doc.Richard Přikryl, 3.r., RESTS

Stavebně historický průzkum, doc.Michal Rykl – 5.r., RESTS, RESTM, ARCH
Restaurování kovů, Ak.soch. Andrej Šumbera, Ph.D.- 2.r., RESTS, RESTM
Biologické znečištění a jeho sanace, doc.Klán – LS, 4.r., RESTS, RESTM

Restaurování polychromované plastiky, Dr.A. Markéta Pavlíková, RESTM
Malířské historické techniky, odb.as.Adam Pokorný, odb.as.Denisa Cirmaciová, RESTM
Úvod do restaurování fotografie a rest.dokumentace, odb.as.Adam Pokorný, RESTM


ROZVRH DIGILABU
viz. http://dl.avu.cz pro 1.ročník je povinný jen jeden kurz a to buď v ZS nebo v LS.
Vedoucí - Mgr.František Zachoval


Tvorba osob. web. Prezentace I. - II.
F. ZACHOVAL
ZS/LS
ZP
Základy PC - Linux
F. ZACHOVAL
ZS
ZP
Video postprodukce I. - II.
J. VIDLIČKA
ZS/LS
ZP
Základy Adobe Photoshop PC
J. DOLEŽALOVÁ
ZS
ZP
InDesign/Illustrator
J. DOLEŽALOVÁ
LS
ZP
Gimp
M. CÁB
LS
ZP

GRAFICKÉ DÍLNY
doc.Magdalena Vovsová

Technologie, povinný pro grafické ateliéry 1. a 2. ročník, 4 hodiny týdně, ZS/LS, zp/zp
Grafické techniky, povinně volitelný pro všechny ateliéry 2.-4.ročník, 4 hodiny týdně, ZS/LS, zp/zk

Termín úvodní hodiny: pondělí 8.10., 13:00, doc.Magdalena Vovsová