tranzit rezidenční pobyty - MQ AiR 2014

(for english please see below)
------------------------------------------------------------------------------
tranzit – rezidenční pobyty, 2014
------------------------------------------------------------------------------
vídeň, museumsquartier, quartier 21
------------------------------------------------------------------------------
srpen/září 2014
------------------------------------------------------------------------------
tranzit nabízí pobyt v rámci programu "Artist in Residence" v MuseumsQuartier/
quartier 21 ve Vídni. Pobyt je určen umělcům, kurátorům, teoretikům a dalším
profesionálům, pohybujícím se na současné umělecké scéně v České republice,
Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Délka pobytu rezidentů z jednotlivých zemí
je dva měsíce.
------------------------------------------------------------------------------
Rezidenti mají k dispozici vlastní studio v prostoru MuseumsQuartier, Videň
(tj. obytný a ateliérový prostor, včetně veškerého nezbytného zázemí)
pro více informací: http://quartier21.mqw.at/structure/).
------------------------------------------------------------------------------
Vybraný rezident obdrží měsíční stipendium ve výši 1050 EUR.
------------------------------------------------------------------------------
Z ČR bude na rok 2014 vybrán jeden rezident v terminu srpen/září 2014.
------------------------------------------------------------------------------
Prosíme žadatele z České republiky, aby své přihlášky v anglickém jazyce
odeslali v digitální podobě na emailovou adresu: v.krejcova@tranzit.org
předmět emailu MQ AiR 2014.
------------------------------------------------------------------------------
Přihláška by měla obsahovat:
1/ stručný motivační dopis (max. 5000 znaků)
2/ dokumentaci - portfolio prací
3/ cv (max. 1 strana)
4/ formulář pro kontaktní informace, který si stáhnete na webové adrese:
(email by neměl obsahovat vice jak 4 přílohy o celkové velikosti do 6 MB,  
 doc, docx, pdf).
------------------------------------------------------------------------------
Rezidenta/ku vybere komise složená z ředitelů iniciativ tranzit v České republice,
Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a zástupců nadace ERSTE do konce listopadu 2013.
------------------------------------------------------------------------------
Žadatel by měl být připraven na skutečnost, že musí využit pobyt
v jeho plné délce (dva měsíce)a po jeho ukončení odevzdat stručnou
závěrečnou zprávu v anglickém jazyce.
------------------------------------------------------------------------------
Závazný termín pro odeslaní přihlášek na rok 2014 je 31.10.2013.
------------------------------------------------------------------------------
Nadace ERSTE je hlavním partnerem tranzitu a finančně zaštiťuje program
„Artists in Residence“.
------------------------------------------------------------------------------
http://www.tranzit.org/www.erstestiftung.orgwww.mqw.at
------------------------------------------------------------------------------
  
------------------------------------------------------------------------------
tranzit - residency 2014
------------------------------------------------------------------------------
wien, museumsquartier, quartier 21
------------------------------------------------------------------------------
august/september 2014
------------------------------------------------------------------------------
Tranzit offers two-months residency as part of the “Artist in Residence” at
MuseumsQuartier in Vienna. The residencies are designed for artists, curators,
theoreticians and other professionals working in the contemporary art scene
in the Czech Republic, Hungary, Romania and the Slovak Republic with
a guest studio. The residency is for two months.
-----------------------------------------------------------------------------
Residents have their own studio space in MuseumsQuartier in Vienna
(ie. living and studio space, including all the necessary facilities)
for more information:
 http://quartier21.mqw.at/structure/)
------------------------------------------------------------------------------
The selected residents will obtain a monthly stipend in the amount of 1.050 EUR.
------------------------------------------------------------------------------
One resident will be selected from the Czech Republic for August/September 2014
(applicants from other countries please send your applications to your
tranzit  - sk, hu, ro)
---------------------------------------------------------------------------
Applicants from Czech Republic should send an application in english in
digital form to: v.krejcova@tranzit.org
with subject "MQ AiR 2014"
---------------------------------------------------------------------------
Applications shell include:
1/ a brief motivation letter explaining why the artist wants
to live and work in Vienna (max. 5000 characters)
2/ documentation – portfolio of work or samples
3/ cv (max. 1 page)
4/ digital form with your contact information, please download form here:
Please send email with not more than 4 attachments, not more than 6 mb
in total, we can accept only .doc/.docx/.pdf.
---------------------------------------------------------------------------
Residents will be chosen by a committee composed of the heads of Czech,
Hungary, Romania, Slovak tranzit initiatives and members of ERSTE Foundation
latest until end of November 2013.
---------------------------------------------------------------------------
Applicants should be prepared for the requirement
to use the residency in its full length (two months)and to hand in a report
after completion of the residenc.
---------------------------------------------------------------------------
Deadline for submission: 31th of October 2013
---------------------------------------------------------------------------
ERSTE Foundation is the main partner of tranzit and also provides financing
for the Artists-in-Residence programme.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------