Ateliérový výlet do Strakonic

Ve druhém prosincovém týdnu jsme na pozvání iniciativy Oživme si Strakonice přijeli do Strakonic. Požádali nás abychom reagovali na veřejná prostranství města, na sochy a pomníky a rovněž historickou a současnou podobu města. Chtěli se s námi také bavit o tom, proč město zaplnily za posledních třicet let sochy s náměty folkloru, ať už dudáctví nebo folklór z velikonočních ostrovů. Společně jsme se zamýšleli, co znamená neochota 
reflektovat skutečnou minulost Strakonic a o jakémsi nedostatku politických vůle a potřeby kulturních vize. Bylo čitelné, že Strakoničtí zastupitelé chtěli vytvořit pro město jasně rozpoznatelný symbol jak pro sebedefinici tak i pro turisty, zvolili při tom bezpečný folklór a dle našeho zapomněli například na lokální industriální dějiny. Cílem naší návštěvy nebylo vytvořit nová díla, ale zamyslet se společně nad tím, jak by se měla vést debata o soše ve veřejném prostoru malého jihočeského města na začátku 21. století.

Rozhovor TV s J. Ptáčkem.
Návštěva funkcionalistické budovy, továrny FEZKO s jejím majitelem panem Michálkem.
Interiéry budovy továrny, město nemá o tuto stavbu žádný zájem.


V této místnosti se v letu větrného víření mísily barevná vlákna do požadovaného odstínu.


Výživná debata s místními aktivisty spolu s  městským architektem a zahradníkem a dalšími hosty.


Formát setkání byl nazván "Línou Pecha Kuchou", 15 min představení tématu, 15 min debata.


Vyřizování účtů v podnikatelské sféře Strakonicka, podnikatelské "grafiftififti".


Michal Cáb nám ve volných chvílích prezentoval svůj penál.


Test úložiště paměti... každý měl z hlavy nakreslit Mickey Mouse.


Occupy chodbu penzionu...


Jedno s pracovních sezení a debata na téma možných herních plánů pro výzkum místa.


Karel Prager, část obytného souboru z r. 1954 ve Strakonicích.


Fragment z trojsoší rozhozeného po Strakonicích... Mistr Jan Hus.


Někdo to nazval sochou kosmonauta, název měl však něco společného s mládím a dospíváním...


Busta F. L. Čelakovského, u které jsme si přečetli něco málo z Ohlasu písní českých.


U sochy F. L. Čelakovského jsme si pohrávali s jeho nasvícením
a rozezvučením.


Návštěva Galerie Na shledanou na volyňském hřbitově. Výstavu tam měl Jaromír Novotný.


S Jakubem Valentou jsme zjistili, že jsme příbuzní...


Jsem si poskočil radostí a praskla mi lýtková kost...
Po diagnóze před strakonickou poliklinikou s Markem a Jakubem.


Majitel firmy Moira, pan Vlček nás pozval aby nám ukázal výrobu a výrobní 
prostory. Všechny fascinoval proces pletení ponožek.