fotky z přednášky Marina Búřila, Existuje nenarativní animace?