Foto z přednášky Filipa Vostala, duben 2017Během dubna nás podruhé navštívil český sociolog času Filip Vostal a uskutečnil u nás přednášku zaměřenou na kritiku soudobého konceptu pomalosti, nejrůznějších typů Slowfood, Slowwatch atd.