Kritická masáž, ateliér Intermédia 3, AVU, 24. 1. 2018- otevřená diskuse nad klausurními díly studentů Ateliéru intermédií 3.
- Kritický host Palo Fabuš (publicista, kurátor a teoretik umění, zabývá se mj. fenomény mapování a vznikavostí v digitálním prostředí)
- moderuje Filip Jakš (teoretický doktorand AVU)

KDY a KDE: Středa 24. 1. 2018 od 10 hod. do cca 16 hod.Ateliér Intermédií 3, č. dveří 325, 2.patro na konci chodby doleva (následujte šipky, nebojte se do budovy dozvonit, vrátní vás rádi pustí).