foto letní klauzury (tentokrát bez tří studentů, kteří své práce vystavili mimo AVU, jedná se o Terezu Darmovzalovou, Lukáše Hoffmana a Kateřinu Konvalinovou)