10.4. 20:00 Barbora Kleinhamplová, Tereza Stejskalová: Spáči. Hra ve třech aktech o šesti hercích.

(for English please see below)

Tranzitdisplay vás zve

Barbora Kleinhamplová, Tereza Stejskalová: Spáči.   Hra ve třech aktech o šesti hercích.


Čtvrtek 10.4.  2014    20:00

Spánek je stav nevědomí, jenž se ocitl v ohrožení. Množí se pokusy jej ovládnout, totální kontrole přesto stále uniká. Odděluje nás od světa bdělých nezávisle na naší vůli. Všichni víme, že dříve nebo později usneme, odpadneme, aniž bychom si to třeba uvědomili. Všichni musíme bojovat s nespavostí a únavou. Usínáme, i když se nám to vůbec nehodí, nemůžeme spát, i když bychom tolik chtěli. Spánek je ve své podstatě radikálně demokratický a rovnostářský. Všechny nás transformuje v nevědomá těla a rozostřuje naše vědomé postoje, myšlenky a vize.

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2


tranzitdisplay cordially invites you

Barbora Kleinhamplová, Tereza Stejskalová: Sleepers.  A three-act play with six actors.

Thursday 10.4. 2014    20:00


Sleep is an unconscious state that is in danger. Yet; despite all the past and present attempts to discipline it, it still evades total control. It separates us from the world of the wakeful whether we like it or not. We all know that sooner or later we fall asleep sometimes even without our being aware of it. We all fight insomnia and fatigue. We fall asleep when we want to be awake and we cannot sleep when we would wish nothing else. Sleep is in its essence radically democratic and egalitarian. It transforms all of us into unconscious bodies and blurs our otherwise firm convictions, ideas and visions.


tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Prague 2, CZ