foto z přednášky Miroslava Petříčka z 8. listopadu